• En personlig, mångspråkig och erfaren byrå

  Utifrån dina önskemål och behov.

  Begravning från 7900 SEK.

  040 - 30 18 09 Hitta hit
 • "Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans, någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. Någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat: någonstans inom oss är vi alltid här och nu, är vi alltid du intill förväxling och förblandning, är vi plötsligt undrans under och förvandling, brytande havsvåg, roseneld och snö." - Erik Lindegren

  Ladda ner "Önskemål och tankar inför begravning" 040 - 30 18 09

Vad är sorg?

Sorg är den mest normala och naturliga reaktionen på en känslomässig förlust eller en betydande förändring i livet. Sorg är en av våra starkaste känslor och samtidigt den mest missförstådda och försummade upplevelsen, både av den som känner sorg och av omgivningen. Alla människor är olika och därför blir just din upplevelse av sorg unik och kan inte jämföras med andras upplevelser.

Här är några exempel på symtom man kan känna vid sorg:

 • En känsla av bedövning
 • Tappa lusten till det som tidigare var roligt
 • Tappa kontrollen
 • Tappa tidsuppfattningen
 • Koncentrationsproblem
 • Humörsvängningar
 • Sömnförändringar
 • Energiförlust
 • Orkeslöshet

Bearbetning av sorg

För att komma igenom sorgen av en förlust eller en betydelsefull förändring behövs förutsättningar för att få gå igenom en medveten process där fokus läggs på de inre känslorna och inte på de logiska eller intellektuella. Är sorgen väldigt stark och intensiv kan det vara svårt att hantera den på egen hand. Det är då lätt hänt att man försöker stänga in de smärtsamma känslorna på olika sätt genom självdestruktiva handlingar så som att göra för lite eller för mycket av något (t.ex. isolera sig helt ifrån nära och kära eller börja shoppa mer än vad man har pengar för).

Myter om sorg

Det finns många intellektuella idéer om hur man ska hantera förluster. Dessa uttal och råd är kontraproduktiva och motarbetar sorgeprocessen.

 • Var stark för andras skull
 • Ryck upp dig
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt
 • Sörj i ensamhet

Tiden läker inte heller alla sår. Sorgen måste tas om hand på ett känslomässigt plan för att bearbetas. Det är också vanligt att den sörjande blir lämnad helt ensam. Folk vill inte störa eller tränga sig på. Utomstående vet ibland inte hur de ska bemöta den som har sorg. Därför kan de bli osäkra och dra sig undan. Sorgen kan då förvärras eftersom den sörjande kan uppleva att omgivningen sviker när den som mest behövs.