Vi utför bouppteckningar samt dödsboförvaltning och fördelning av respektive arv, d.v.s. arvskifte. Det finns olika steg i en dödsboavveckling. Dessa innefattar bl.a. en summering av den avlidnes tillgångar och skulder, registrering av juridiska dokument hos Skatteverket, uppsägning av prenumerationer, m.m.

 

040-30 18 09

 

Du är välkommen in till oss för mer information.