• En personlig, mångspråkig och erfaren byrå

    Utifrån dina önskemål och behov.

    Begravning från 7900 SEK.

    040 - 30 18 09 Hitta hit
  • "Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans, någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. Någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat: någonstans inom oss är vi alltid här och nu, är vi alltid du intill förväxling och förblandning, är vi plötsligt undrans under och förvandling, brytande havsvåg, roseneld och snö." - Erik Lindegren

    Ladda ner "Önskemål och tankar inför begravning" 040 - 30 18 09

Vi utför bouppteckningar samt dödsboförvaltning och fördelning av respektive arv, d.v.s. arvskifte. Det finns olika steg i en dödsboavveckling. Dessa innefattar bl.a. en summering av den avlidnes tillgångar och skulder, registrering av juridiska dokument hos Skatteverket, uppsägning av prenumerationer, m.m.

 

040-30 18 09

 

Du är välkommen in till oss för mer information.